Helsinki Biennal

Helsinki Biennial nousi korkealaatuisten, kansainvälisten taidetapahtuman joukkoon

Helsinki Biennial on kansainvälinen nykytaidetapahtuma Helsingin Vallisaaressa. N2 Albiino loi sille korkealaatuisen taidetapahtuman kriteerit täyttävän visuaalisen ilmeen ja taipuisan markkinoinnin konseptin. Helsinki Biennaalille suunniteltiin ja toteutettiin laaja ja monimuotoinen työ N2-konsernin eri yksiköiden voimin.

Tavoitteet ja lähtötilanne

Helsinki Biennaalin tehtävä oli luoda uusi, korkealaatuinen nykytaidetapahtuma Helsinkiin, jolla vahvistetaan pääkaupungin roolia mielenkiintoisena taidekaupunkina ja merellisenä kohteena. N2:n toimeksiantona oli luoda korkealaatuisen taidetapahtuman kriteerit täyttävä tapahtumailme ja taipuisa markkinoinnin konsepti, jolla Helsinki Biennaalia oli mahdollista lanseerata tunnistettavasti ja vetovoimaisesti 
eri vaiheissa.

Suunnittelu ja toteutus 

Helsinki Biennaalille suunniteltiin ja toteutettiin laaja ja monimuotoinen työ N2-konsernin eri yksiköiden voimin. Kokonaisuus piti sisällä tapahtumailmeen suunnittelun, verkkopalvelun käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelun, markkinointiviestinnän konseptin, markkinointimateriaalien suunnittelun ja toteutuksen, teos- ja kohdekuvien sekä videoiden tuotannon, moniulotteisen vaikuttajakokonaisuuden, virtuaalisen lehdistötilaisuuden konseptoinnin ja toteutuksen, Helsinki Biennial -julkaisujen ja esitteiden suunnittelun ja toteutuksen, oheistuotteiden brändäyksen sekä alihankkija- ja kumppani-verkoston työn ohjausta ja koordinointia.

Markkinointikampanja jaettiin neljään eri vaiheeseen: tiiseröinti, lanseeraus, tapahtuma-ajan markkinointi ja muistutus. Datan avulla luotiin kulttuurista kiinnostuneiden kohderyhmä ja määriteltiin kohderyhmän mediankäyttötiedot. Datan avulla medioiksi valittiin sosiaalisen median kanavat (FB & IG, LinkedIn ja Pinterest), ulkomainonta ja sanomalehdet sekä printti- että digiversioina. Mediavalinnoissa hyödynnettiin myös tietoa potentiaalisista asiakkaista. Helsinki Biennial jalkautettiin onnistuneesti myös oheistapahtumiksi kaupungille, kuten leikkipuistoihin viety maalaustyöpaja Minibiennial. 

Tulokset

Helsinki Biennialista onnistuttiin luomaan ilmiö, joka keräsi kävijöitä laajasti eri ikäryhmistä. Helsinki Biennaali saavutti kävijätavoitteensa 145.000 kävijällä Vallisaaressa ja 90.000 kävijällä oheis-tapahtumissa hankalasta koronavuodesta huolimatta. Lanseerauskampanja tavoitti erinomaisesti halutun kohderyhmän ja keräsi yli 48 miljoonalla näyttöä/ajoa eri kanavissa. Virtuaalinen lehdistötilaisuus herätti ihastusta vaikuttavalla visuaalisuudella ja keräsi huikeat yli 400 osallistujaa. Helsinki Biennaalin kampanjasivustolle saatiin lähes puoli miljoona sessiota ja yli 286 000 kävijää. Hakusanamainonnalla oli iso rooli sivuston kävijämäärän kasvattamisessa (22 % liikenteestä). 

Helsinki Biennaalin visuaalisellla ilmeellä oli tärkeä rooli kansainvälisen tason kuvataide-tapahtuman mielikuvan luonnissa. Tapahtumailme ja markkinointi keräsivät valtavasti kiitosta sekä kriittisten taiteilijoiden että kaupungin johdon keskuudessa. Suurin onnistuminen oli sisäinen: syksyllä Helsingin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kahden seuraavan Helsinki Biennaalin rahoituksesta.

Haluatko kuulla casesta lisää?

Lisää töitämme

previous case-button next case-button