Helsingin yliopisto

Suomen johtaja yliopisto puhuu vetovoimaisten tiedesisältöjen kautta

Helsingin yliopiston brändi ja markkinointi uudistettiin kokonaisvaltaisesti ja jalkautettiin läpi koko yliopiston. “Maailman parhaaksi” -kiteytys sanoittaa yliopiston tahdon toimia maailman parhaaksi ja nousta maailman parhaiden yliopistojen joukkoon. Sisältö pintaan -ajatus ohjaa kaikkea markkinoinnin tekemistä. 

Lähtökohta

Helsingin yliopisto on kiistatta maan paras yliopisto, jossa tieteen ja opetuksen taso on huippua. Kuitenkin erityisesti sidosryhmien silmissä Helsingin yliopisto koettiin viralliseksi ja pysähtyneeksi toimijaksi, vaikka siltä odotettiin proaktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myös Helsingin yliopiston rooli yhtenä maan merkittävimmistä sisällöntuottajista oli hämärä, vaikka sen piiriin kuului lukuisia maailmanluokan huippututkimusryhmiä ja tutkijoita.

Tavoitteet ja kohderyhmä

Helsingin yliopistolle tehdyn laajan markkinointi- ja brändityön tavoitteena oli 

  1. Lisätä Helsingin yliopiston tunnettuutta ja vetovoimaisuutta globaalissa tiedeyhteisössä. 
  2. Nostaa HY:n profiilia korkeatasoisen sisällön ja tieteen tuottajana. 
  3. Erottaa HY muista huippuyliopistoista omaleimaisella identiteetillä ja markkinoinnilla.
  4. Näyttäytyä ulospäin johdonmukaisena kokonaisuutena.
  5. Lisätä yliopiston kiinnostusta opiskelija-rekrytoinnin näkökulmasta. 
  6. Tehdä HY:stä aktiivinen, yhteiskunnallinen toimija.
  7. Parantaa HY:n mielikuvaa hyvänä ja helposti lähestyttävänä kumppanina.

Kohderyhminä olivat kansainvälinen tiedeyhteisö, potentiaaliset opiskelijat kotimaassa ja ulkomailla, valtionjohto, päättäjät, rahoittajat, lahjoittajat, yhteistyökumppanit sekä suuri yleisö. Sisäisinä kohderyhminä olivat tutkijat, Helsingin yliopiston johto, oma henkilökunta ja opiskelijat.

Suunnittelu ja toteutus

Huippututkimus on HY:n keskeisin vetovoimatekijä. Sisältö pintaan -ajatus laitettiin ohjaamaan HY:n kaikkea markkinoinnin tekemistä. Tyylilliset referenssit haettiin maailman johtavista sisällöntuottajista. Näin yliopistolle luotiin omaleimainen ja moderni identiteetti, 
josta markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto sai toistuvasti kehuja. HY:n kiteytys “Tieteen voimalla maailman parhaaksi” sanoittaa paitsi yliopiston tahdon toimia maailman parhaaksi niin myös tavoitteen nousta maailman parhaiden yliopistojen joukkoon. Opiskelija-rekrytoinnissa vastuullisella tulokulmalla puhuteltiin nuorta kohderyhmää ja erotuttiin muista yliopistoista HY:n arvojen mukaisesti.  Tiedekulmasta tehtiin yliopiston ikkuna ympäröivään yhteiskuntaan. Sen sisältölähtöiset tapahtumat konkretisoivat, mitä tieteellisen tutkimuksen tuloksena syntyy. Samalla Tiedekulma tarjoaa avoimen kohtaamispaikan yhteiskunnalliselle keskustelulle. 

Helsingin yliopistolle tehty työ on tehty läheisessä yhteistyössä HY:n markkinoinnin, johdon ja tutkijoiden kanssa. Helsingin yliopiston kaltaisen laajan ja moniulotteisen asiakkaan kanssa keskeisin haaste on suunnitella ratkaisut niin, että ne ovat joustavia ja kestävät aikaa. Ratkaisujen tulee myös mahdollistaa oman henkilökunnan ja kumppaneiden osallistumisen suunnitteluun yhtenäistä ilmettä ja vetovoimaisuutta menettämättä. 

Tulokset

KV-opiskelijarekrytoinissa tavoiteltiin hakijamäärän kasvua, laadukkaita hakemuksia ja mielikuvamuutosta. Hakemusmäärät kasvoivat huikeat +350 % vuosina 2016–2021 samalla kun sivuston laadukkaat kävijämäärät kasvoivat. Samalla HY:n profiili korkealaatuisen huippututkimuksen tuottajana kirkastui. 

Tiedekulman tavoite oli tehdä HY:n tutkimustyö näkyväksi. Tiedekulmasta syntyi aktiivinen kohtaamispaikka keskelle Helsinkiä. Sen ensimmäisen vuoden tapahtumat tavoittivat 576.000 henkilöä, twiittejä näytettiin 222.000 kertaa, verkkosivulatauksia kertyi 40.800 kpl ja mainonnan näyttökertoja yli 10 miljoonaa kpl.

Tiedekulman suositteluprosentti (NPS) on huikea +75 kävijöiden keskuudessa. 100 % vierailijoista tulisi tapahtumiin jatkossakin.

Helsingin yliopiston innovaatiopalveluille (HIS) tehdyn monivuotisen työn tavoite oli tehdä HY:n tutkimushankkeet näkyväksi ja auttaa niitä hankkimaan rahoitusta. Syöpärokotetta kehittävä Valo Therapeutics sai yli 3 miljoonan euron sijoituksen. Glucomodicum keräsi runsaasti mediahuomiota ja sai sijoituksen. Maailman ensimmäinen mehiläisrokote Dalan Animal Health (PrimeBEE) tavoitti globaalisti vuonna2019 140 miljoonaa kontaktia, mikä on yliopiston kautta aikojen merkittävin medianäkyvyys.

Dalan Animal Health sai sittemmin merkittävän pääomarahoituksen. Lisäksi HIS:n tutkimus-hankkeet keräsivät suuren määrän media-huomiota sekä kotimaassa että ulkomailla. 

HY solmi strategisen kumppanuuden Helsingin kaupungin kanssa ja sillä on toimiva mediakumppanuus sekä Yleisradion että HS:n kanssa. Myös varainhankinnan puolella on saavutettiin merkittävää  kasvua: +100 miljoonaa euroa sisältäen valtion kertoimet. Yksi merkittävimmistä saavutuksista oli sisäinen onnistuminen: Helsingin yliopiston henkilökunta on saatu ylintä johtoa ja tutkijoita myöten mukaan uudistukseen.

Haluatko kuulla casesta lisää?

Lisää töitämme

previous case-button next case-button