Rethink –Stora Enson muutosprosessi ja yritysidentiteetti

Markkinapotentiaali / Tutkimus / Sisältöstrategia / Asiakasstrategia / Brändistrategia / Markkinointistrategia / Logo / Visuaalinen identiteetti / Brändi-identiteetti / Konseptisuunnittelu / Yritysidentiteetti / Visuaalinen kommunikaatio / Brändikehitys / Brändikommunikaatio / Brändisisältö / Mainonnan konsepti / Printti / Markkinoinnin visuaalinen linja / Filmi

Rethink on Stora Enson muutosprosessi ja uusi yritysidentiteetti. Rethink –projekti on osa laajempaa muutosta, jossa Stora Enso uudistaa toimintaansa ja toimintatapojaan.

Projektin kuvaus

StoraEnson Rethink –prosessin yhtenä tavoitteena oli uudistaa yhtiön identiteetti siten, että se vastaa yhtiön nykyistä toimintaa ja erilaistaa sen selkeästi kilpailijoistaan. Stora Enso haluttiin positioida perinteisestä metsäteollisuusyrityksestä uusiutuvien kuitupohjaisten materiaalien kehittäjäksi ja valmistajaksi.

”Rethink” kehottaa kyseenalaistamaan ja uudistumaan. Siihen tiivistyy Stora Enson yrityskulttuuri, asenne ja energia. Samalla se erilaistaa yrityksen vahvasti muusta toimialasta, jolla on vakiintunut ja konservatiivinen käytäntö rakentaa yrityskuva tuotantolähtöisyyden ja vastuullisuuden varaan.

Rethink lanseerattiin yhtiössä sisäisesti lokakuussa 2010, liki puoli vuotta ennen ulkoista lanseerausta. Sillä haluttiin varmistaa, että kunnianhimoinen lupaus varmasti myös lunastettaisiin ulkomaailman silmissä.

Sisäinen lanseeraus rakennettiin koko henkilöstölle suunnatuille ”torikokouksille” ja yhteiselle maailmanlaajuiselle innovaatioalustalle (innovation and co-creation platform). Niiden tarkoituksena oli innostaa henkilöstöä ideoimaan omia Rethink-projekteja, jotka perustuvat parempiin ja tehokkaampiin tapoihin tuottaa uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Projekteja on tähän mennessä syntynyt yli 600.

Sisäinen lanseeraus tuotti jo puolessa vuodessa merkittäviä tuloksia ja voidaankin sanoa, että projekti on yksi yhtiön kaikkien aikojen parhaista investoinneista.

Rethink lanseerattiin ulkoisesti huhtikuussa 2010 yhtiökokouksen yhteydessä. Lanseerausta tuettiin tv- ja printtimainonnalla. Rethink on saanut runsaasti huomiota medialta. Tärkeimmät mediat (Helsingin Sanomat ja Kauppalehti) julkaisivat laajat artikkelit, joissa ymmärrettiin että Rethink –lupaus ajaa laajempaa yhtiön toimintatavan muutosta.

 

Tulokset

Sisäisen kampanjan tuloksena on syntynyt yli 600 Rethink-bisnesprojektia. Niiden positiiviset taloudelliset vaikutukset ovat olleet merkittäviä. Yksi projekteista valmistui niin ripeästi, että siitä jouduttiin tekemään pörssitiedote suurten myönteisten taloudellisten vaikutusten takia. Yksinomaan tämän johdosta projekti maksoi itsensä nopeasti takaisin.

Tutkimuksen mukaan 97% henkilöstöstä piti Rethink -brändilupausta hyvänä tai erittäin hyvänä jo muutama kuukausi sisäisen lanseerauksen jälkeen.

Stora Enson asiakkaat olivat yhteydessä yritykseen lanseerauksen jälkeen, ja kiittivät Rethinkin luovan uskoa ja auttavan materiaalien välisessä kilpailussa puuperustaisten kuitujen asiaa.

Uudistus on huomattu myös sijoittajien parissa. Investor Relations -Magazine valitsi heinäkuussa 2011 Stora Enson Suomen parhaaksi sijoittajaviestinnän yritykseksi. Valintaan osallistui 731 sijoittajaa ja analyytikkoa Euroopassa. Rethink ja Rethink Magazine on ollut keskeinen osa sijoittajaviestintää.