Case OP

Lähtötilanne ja tavoitteet

OPn brändi oli menettänyt vetovoimaisuuttaan vuosien varrella. Digitaalisuus oli asettanut uusia haasteita pankki-, vakuutus- ja varainhoitoalalle palveluiden ja asiakaskohtaamisten siirryttyä lisääntymässä määrin digitaalisiin kanaviin.

OP kaipasi kipeästi uudistusta, joka modernisoisi brändin ja huomioisi muuttuneen toimintaympäristön. Samassa yhteydessä OPn brändihierarkia haluttiin yksinkertaistaa ja johdonmukaistaa niin, että se mahdollistaisi uusien alabrändien ja toimialojen mukaantulon.

Tavoitteena oli

  1. Luoda uusi, modernimpi visuaalinen ilme, joka sopisi paremmin digitaaliseen käyttöympäristöön
  2. Lisätä OPn vetovoimaisuutta sekä moderniutta mielikuvatasolla
  3. Selkiyttää OPn brändihierarkia niin että se mahdollistaisi uusien alabrändien ja toimialojen mukaantulon OPn alle

Tärkeää oli luoda kestävä visuaalisen ilmeen konsepti, joka olisi mahdollista jalkauttaa läpi koko OPn lukuisten yhteistyökumppaneiden avulla.

OPn brändiuudistuksen kohderyhminä olivat nykyiset ja tulevat pankki- ja vakuutusasiakkaat Suomessa, varainhoitoasiakkaat Suomessa ja globaalisti ympäri maailmaa, PohjolaTerveyden nykyiset ja tulevat terveys- ja hyvinvointiasiakkaat, OPn omistaja-asiakkaat, sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja OPn oma henkilökunta.

Ratkaisu

OP:lle tehtiin kokonaisvaltainen brändiuudistus ja visuaalisen ilmeen modernisointi digitaaliset rajapinnat edellä. Brändiuudistuksen yhteydessä OPn brändihierarkia yksinkertaistettiin ja johdonmukaistettiin niin, että se mahdollistaisi uusien alabrändien ja toimialojen mukaantulon.

OPn varallisuudenhoitoon keskittynyt alabrändi OP Private sai uuden visuaalisen ilmeen, joka oli sukunäköinen OPn kanssa. Terveys- ja hyvinvointialalle luotiin uusi brändi PohjolaTerveys, joka sekin linkittettiin visuaalisen ilmeen osalta kattobrändi OPhen.

Tulokset

OP on ollut erittäin tyytyväinen tehtyyn työhön. Identiteettityö ovat poikinut jatkuvasti uusia toimeksiantoja talon sisältä. Koska brändiuudistus ja sen jalkautus on vasta alkanut, numeerisia tuloksia joudutaan odottamaan vielä jonkin aikaa.

Lisätietoa

Terja Salaspuro / N2 Albiino
terja@n2.fi
+358 40 828 2801