Case MyHelsinki.fi

Lähtötilanne ja tavoitteet

Helsinki on yksi nousevista matkailukohteista, jonka vetovoimaisuuden vasta harva tuntee. Vaikka kaupungilla on paljon annettavaa monipuolisen ravintolakulttuurin, startup-tarjonnan ja huikeiden luontoelämysten muodossa, Helsinki jää yhä edelleen usein sen vetovoimaisten naapureiden, Tukholman ja Kööpenhaminan, varjoon. MyHelsinki.fi-sivuston tavoitteena oli koota paikallisten vinkit yhteen helppokäyttöiseen ja visuaalisesti näyttävään verkkopalveluun ja tarjota sen kautta mielenkiintoista ja ajantasaista Helsinki-tietoa kaupunkilaisille ja matkailijoille.  Tavoitteena oli myös aktivoida kaupunkilaiset Helsinki-oppaiksi omat suosituksensa jakamalla ja tekemään näin yhdessä vetovoimaisempaa kaupunkia. N2 Albiinon toimeksiantona oli kertoa uudesta palvelusta kaupunkilaisille ja matkailijoille.

Tarkemmin MyHelsinki.fi -lanseerauksen tavoitteena oli

  1. Lisätä MyHelsinki.fi -verkopalvelun tunnettuutta kaupunkilaisten ja matkailijoiden keskuudessa
  2. Houkutella sivustolle kävijöitä
  3. Aktivoida kaupunkilaiset Helsinki-oppaiksi omat suosituksensa kokoamalla ja jakamalla

Kampanjan kohderyhmäksi muodostui 1) helsinkiläiset ja 2) Helsinkiin saapuvat matkailijat kotimaasta ja ulkomailta sekä 3) kansainväliset osaajat, joita halutaan houkutella kaupunkiin.

Ratkaisu

MyHelsinki.fi-lanseerauskampanja kiinnitettiin vahvasti kaupungille luotuun uuteen visuaaliseen identiteettiin. Kampanjan kasvoiksi roolitettiin tunnettuja helsinkiläisiä ja Helsingin rakastajia laaja kohderyhmä huomioiden. Kaupungin strategiaan kirjatut aitous, omaperäisyys ja kontrastit tuotiin kampanjamateriaaleihin aitoja ihmisiä ja lokaatioita monipuolisesti käyttämällä. Klassisten turistikohteiden rinnalla kampanjamateriaaleissa nähtiin omaperäisiä ja vain paikallisten tuntemia kohteita, kuten Lammassaari ja Sompasauna. Monipuolisuudella ja rosoisuudella lunastettiin Helsingin kaupungin strategiaan kirjattu lupaus aidosta ja kontrastisesta Helsingistä, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Kampanjamateriaaleista kävijä ohjattiin sivustolle tutustumaan ja jakamaan omat Helsinki-suosituksensa. Lanseerausmedioina käytettiin matkailijat ja kaupunkilaiset tavoittavaa ulkomainontaa Helsingissä, sisääntuloväylillä (lentokenttä ja laivat) ja tapahtumissa sekä lisäksi onlinea ja sosiaalista mediaa.

Tulokset

Vetovoimaisen palvelun ja sen ympärille rakennetun kommunikaation seurauksena 1) MyHelsinki.fi -sivuston kävijöiden määrä kasvoi merkittävästi. Heinä-elokuussa 2017 sivustolla oli 30-40K paikallista kävijää ja joulukuussa 2017 140K paikallista kävijää. Lisäksi 2) #myhelsinki keräsi 160.000 mainintaa. Myös 3) Helsingissä vierailleiden ulkomaalaisten määrä kasvoi 19 % vuonna 2017.

Lisätietoa

Terja Salaspuro / N2 Albiino
terja@n2.fi
+358 40 828 2801