Energiateollisuus

Energiateollisuuden tulevaisuusvision kiteyttäminen

Energiateollisuus ry:n tekemä energia-alan tulevaisuusvisio perustuu laajaan työpajatyöskentelyyn eri asiakasryhmien edustajien, asiantuntijoiden ja energia-alan toimijoiden kesken. N2 Comms auttoi kiteyttämään 40-sivuisen tutkimusraportin keskeiset löydökset ja asiakkaiden elämään vaikuttavat muutokset yhteen visiokuvaan ja sitä täydentäviin visualisoituihin asiakastarinoihin. Asiakkaan aika -vision materiaalia hyödynnetään laajalti Energiateollisuuden vaikuttamistyössä.

Lisätietoa

Jukka Hakala
jukka.hakala@n2.fi
050 492 4192