N2 aloittaa yritysjohtajien ja poliitikkojen säännölliset lounastilaisuudet. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä yrityspäättäjien ja keskeisten poliitikkojen yhteydenpitoa – tälle tiiviimmälle yhteydenpidolle on myös tutkimuksissa todettu olevan suurta tarvetta.

Kuhunkin lounastilaisuuteen kutsutaan kolme yritysjohtajaa ja kolme poliitikkoa ja kullekin keskustelulle on oma ajankohtainen teemansa. Aiheesta riippuen mukana voi olla myös kansalaisjärjestöjen edustajia. Tilaisuuksia järjestetään helmikuusta 2017 alkaen.

IROResearch Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista yritysjohtajista ei ole tavannut kuluneen vuoden aikana yhtään valtakunnallisen tason poliitikkoa. Reilu kolmannes johtajista ei edes tunne yhtään poliittista päättäjää.

”Tämä kontaktien puute näkyy suoraan yhteiskunnassamme: Suomessa on vaikea saada aikaan rakentavaa keskustelua ja kilpailukykyä lisääviä päätöksiä. Haluamme osaltamme tuoda yritysjohtajia ja poliitikkoja yhteen ja parantaa siten heidän keskinäistä ymmärrystään”, N2 Helsingin hallituksen puheenjohtaja Jussi Nurmio sanoo.

IROResearchin tutkimuksen mukaan vain joka viidennellä yrityksellä on riittävästi vaikutusmahdollisuuksia tai kanavia poliittiseen päätöksentekoon. Edes suurten, yli 250 henkeä työllistävien, yritysten johtajista 40 prosenttia ei ole tavannut yhtään poliitikkoa kuluneen vuoden aikana.

”Tapaamiset ovat avain yhteiseen ymmärrykseen, yhteinen ymmärrys taas edesauttaa kestävien ja Suomen tulevaisuutta rakentavien päätösten syntyä”, lounastapaamisten konseptoinnista vastannut N2 Commsin partneri Panu Laturi toteaa.

Lounastilaisuudet järjestetään N2:n uudella toimistolla ja niiden menun suunnittelee N2:n keittiömestarina juuri aloittanut Peppi Aralehto. Aralehto on saanut Vuoden kokki -tunnustuksen ja työskennellyt useissa Helsingin huippuravintoloissa, muun muassa Savoyssa.